Openingstijden

Gemeente Franekeradeel

Harlingerweg 18
8801 PA Franeker                                   tel. (0517) 38  04 80

Nieuwe openingstijden vanaf maandag 14 april 2008

Bij het aanpassen van de openingstijden is de insteek geweest om bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. Voorheen waren de publieksbalies geopend vanaf 09.00 uur. Dit gaf bijvoorbeeld problemen voor ouders die kinderen naar school hadden gebracht en daarna ook meteen wat op het gemeentehuis wilden afhandelen. Om de dienstverlening van de gemeente beter te laten aansluiten bij de wensen van de inwoners van Franekeradeel, is besloten de publieksbalies eerder te openen. Met ingang van maandag 14 april zijn alle balies geopend vanaf 08.30 tot 12.00 uur.

raadhuisfranekerlocatie.gif

Avond- en middag openstelling

Op de woensdagen is er een verruimde openstelling van de balies. Ze gaan open om 08.30 uur en blijven de hele middag geopend. De balie van Bouwen & Milieu en Belastingen is woensdags geopend tot 16.30 uur en voor Burgerzaken kunnen de inwoners zelfs tot 19.00 uur terecht. Buiten deze reguliere inloopuren is het na telefonische afspraak ook mogelijk om op werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Afspraken kunnen hiervoor worden gemaakt via telefoonnummer (0517) 380 480.

Nieuwe publieksbalies

Tegelijk met de invoering van de nieuwe openingstijden kan de gemeente de bezoekers ook representatiever te woord staan. Na een korte en intensieve verbouwing zijn de publieksbalies vernieuwd. De mooie, nieuwe balies kennen een aantal praktische voordelen: ze zijn beter toegankelijk voor minder validen en geven meer privacy. De totale dienstverlening is daardoor klantvriendelijker. Voor Burgerzaken worden er zogenaamde zit-balies ingevoerd in plaats van de huidige sta-balies. Ook bij de centrale balie komt een extra zitbalie om mensen op hun gemak te woord te kunnen staan. Daarnaast kunnen bezoekers daar zittend achter een computer informatie opzoeken op internet en in de toekomst hun digitale aanvraag invullen en gebruik maken van andere diensten via de gemeentelijke website.

Openbare bibliotheek Franeker

Martiniplantsoen 41
8801 LK Franeker
(0517) 38 07 70
  • Maandag 13.30 -17.30 uur
  • Dinsdag 13.30 -17.30
  • Woensdag 13.30 - 20.00
  • Donderdag 13.30 -17.30
  • Vrijdag 13.30 - 20.00
  • Zaterdag 10.00 - 16.00