Bodemvervuiling

bodemvervuiling_1.jpgOok in deze streek zijn nog talloze bodemvervuilingen aanwezig. Dit varieert van lichte tot ernstige vervuiling. Het gehele oostelijk industrie terrein, +/- 22 hectare groot is in het verleden opgehoogd met vervuild baggerslip uit het van harinxmakanaal. Ook in woonwijken komt nog vervuilde grond voor, zoals: Noord 59 t/m 69 Potentieel ernstig verontreinigd - A. van Voorthuijsenweg Potentieel ernstig verontreinigd - Maanvogel 4 t/m 8 Ernstig verontreinigd.
Voor uitgebreide informatie met kaarten

               KLIK HIER