Sexbierum (Seisbierrum)

Sexbierum

Sexbierum (Fries: Seisbierrum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland), en telt ongeveer 1750 inwoners. Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 was het de hoofdplaats van de per die datum opgeheven gemeente Barradeel.

Sexbierum ligt gelegen op ongeveer acht kilometer ten noordoosten van de stad Harlingen en ongeveer zeven kilometer ten noordwesten van de stad Franeker. Het dorp ligt als het ware op de top van de driehoek Sexbierum-Harlingen-Franeker.

Die driehoeksvorm komt ook terug in de sinds 1987 in Sexbierum aanwezige piramide van Aeolus (god van de wind). Aeolus is destijds gebouwd als wind-attractie park en bezoekerscentrum vanwege het nieuwe windmolen experimenteel park vlakbij Sexbierum (en eigenlijk gelegen op land behorend bij Oosterbierum).

Sexbierum werd in het verleden ook wel genoemd: Sixtabarra en Sixtusburen, naar de heilige Sixtus. De Nederlands Hervormde kerk van Sexbierum is nog steeds gewijd aan de Heilige Sixtus en bestaat sinds de twaalfde eeuw. Dit werd volksetymologisch geherinterpreteerd als sex, Oudfries voor zes; de Nederlandse naam is dan ook gelijk aan de Oudfriese. Uit deze laatmiddeleeuwse vorm ontstond de moderne Friese naam Seisbierrum (seis is hedendaags Fries voor zes). Het dorp wordt in geschriften rond het jaar 600 reeds genoemd.

Sexbierum vormt met Pietersbierum samen een soort dubbeldorp, aangezien beide dorpen de laatste 60 jaar aan elkaar zijn gegroeid en verder zijn verweven. Toen het gemeentehuis in het dubbel-dorp kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er vooral voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan.

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1984 is dat niet meer een heikel punt, want toen werd Sexbierum ingelijfd bij gemeente Franekeradeel. De scheidslijn tussen Sexbierum en Pietersbierum is daarbij weer op de oude plaats terecht gekomen en dus de discussie in principe ten einde.