Pietersbierum (Pitersbierrum)

Pietersbierum

Pietersbierum (Fries: Pitersbierrum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland), gelegen ten westen van Sexbierum. Het telt 120 inwoners (2004). Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde het tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel.

Pietersbierum vormt met Sexbierum samen een soort dubbeldorp, aangezien beide dorpen de laatste 60 jaar aan elkaar zijn gegroeid en verder zijn verweven. Toen het gemeentehuis in het dubbeldorp kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan.