Oosterbierum (Easterbierrum)

OosterbierumOosterbierum (Fries: Easterbierrum) is een dorp in het noorden van de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het telt 470 inwoners (2004). Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde het tot de per die datum opgeheven gemeente Barradeel.

Van een reeks dorpen in de streek die zijn ontstaan op een strandwal is Oosterbierum het meest oostelijke; vandaar de naam. Het is waarschijnlijk sinds de vroege middeleeuwen bewoond. De gotische kerk kreeg rond 1500 zijn huidige vorm en was gewijd aan Sint Joris. Na enkele jaren kortweg ┬┤de kerk van Oosterbierum` geheten te hebben draagt het sinds 2005 weer de naam St. Joriskerk. In het zuidwesten van het dorp bevond zich een stins van het geslacht Haerda.

Sport en recreatie
Door deze plaats loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Deltapad geheten. De E9 loopt langs de kust van Portugal naar de Baltische staten. Ook is hier de start van de Slachtemarathon over de Slachtedijk.

Bekende inwoner
De vroegere minister-president en directeur van de Nederlandse bank dr Jelle Zijlstra is hier geboren (1918).