Dongjum (Doanjum)

Dongjum

Dongjum (Fries: Doanjum) is een dorp in de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland), ten noorden van de stad Franeker. Het ligt aan de N 384 en telt 300 inwoners (2004).

Dongjum bestaat uit een groep terpen op een oude kwelderwal. Het gebied is getuige bodemvondsten al in de Romeinse tijd bewoond geweest. Uit opgegraven aardewerk blijkt dat de toenmalige bewoners tamelijk welgesteld waren. Van het eind van de Romeinse tijd tot in de vijfde eeuw was het gebied waarschijnlijk onbewoond.

In het begin van de zeventiende werd hier de stins Goslinga State gebouwd, waar later de grietman en staatsman Sicco van Goslinga woonde die in 1731 overleed. In 1803 werd de stins afgebroken. In de kerk van Dongjum (1711) bevindt zich nog een praalgraf van Sicco van Goslinga.

Dongjum kende vanaf 1 oktober 1903 een station aan de NFLS-spoorlijn van Franeker naar Tzummarum; de geografische afkorting was Dj. Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de spoorlijn werd in 1911 een bronzen beeldje uit de Romeinse tijd gevonden dat de Romeinse god Mars voorstelt. Op 8 oktober 1933 werd het station gesloten.

Samen met het nabij gelegen Boer heeft Dongjum sinds april 1969 de vereniging Dorpsbelang Dongjum/Boer.