Zorgverzekering

Zorgverzekeringen 2008

Wat zijn nu eigenlijk de meest opvallende veranderingen?

 • Anticonceptie in basispakket 2008
  De pil (anticonceptie) voor vrouwen van 21 jaar en ouder zit in het basispakket.
 • Eigen risico vervangt no-claim
  De no-claimregeling wordt volgend jaar vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. In de nieuwe regeling worden chronisch zieken en gehandicapten financieel gecompenseerd. Deze compensatie zal alleen gelden voor mensen die langdurig geneesmiddelen gebruiken. Het verplicht eigen risico geldt, net als de no-claim, alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De zorg die nu buiten de no-claim valt (zoals consult bij de huisarts, kraamzorg of verloskundige), valt ook niet onder het eigen risico. De eventuele teruggave van de no-claim 2007 vindt plaats rond maart 2008.
 • GGZ: Geneeskundige ggz in basispakket
  De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt per 1 januari 2008 volledig onder de Zorgverzekeringswet. Iedereen krijgt de eerste acht behandelingen eerstelijns psychologie vergoed. De eigen bijdrage is 10 euro per consult. Nu valt deze zorg nog onder de AWBZ. De zorg voor mensen die langer dan een jaar in een ggz-instelling verblijven, blijft onder de AWBZ vallen.
 • Hulpmiddelen
  Eenvoudige loophulpmiddelen blijven vergoed
  Rollators en andere mobiliteitshulpmiddelen blijven net als in 2007 in het basispakket.
 • IVF: De eerste ivf-behandeling
  De eerste reageerbuisbevruchting is sinds 2007 en dus ook in 2008 vanuit het basispakket vergoed.
 • Kraamzorg: Meer uren
  In het basispakket komen meer uren voor kraamzorg. Deze zorg valt niet onder het verplichte eigen risico. (De vervanger van de no-claim.)
 • Premies stijgen
  De zorgpremies gaan in 2008 omhoog. Deze stijging wordt gedeeltelijk opgevangen door een hogere zorgtoeslag.
 • Tandzorg:
  Leeftijdsgrens jeugdpakket tandarts van 18 naar 21
  Verzekerden tot en met 21 jaar hebben recht op het uitgebreide jeugdpakket aan tandheelkundige zorg. Deze zorg valt niet onder het verplichte eigen risico. (De vervanger van de no-claim.)