Medische hulp

Heeft u dringend buiten de reguliere openingstijden een huisarts nodig, dan belt u voortaan met dokterswacht Friesland (0900) 112 7 112 (€0.10 per minuut). Bereikbaar op werkdagen vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur. Ook tijdens weekenden en op feestdagen dag en nacht.

BIJ LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES BELT U DIRECT 112

als u belt, dan vraagt de doktersassistent(e) naar de volgende patienten gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en geboorte datum
 • De naam van de huisarts
 • Het telefoonnummer waar de beller en/of patiënt te bereiken is
 • De gegevens van ziekenfonds of zorgverzekeraar (verzekeringsnummer)
 • Omschrijving van de aandoeningen
 • Medische geschiedenis (belangrijke aandoeningen/ziektes)
 • Gebruik van medicijnen en zo ja welke?

Nadat een ervaren doktersassistent(e) uw gegevens heeft genoteerd, wordt in overleg met u besloten tot een telefonisch advies door assistent(e) of huisarts, of een bezoek aan een van onze posten (zo dicht mogelijk bij u in de buurt) of een huisbezoek door een huisarts. Bij Levensbedreigende situaties wordt door assistent(e) van de Dokterswacht direct een ambulance ingezet.

Als u uw 0900-nummers heeft laten blokkeren, kunt u dit nummer bij KPN laten deblokkeren, via de Primafoonwinkel (gratis) De dure “pret-lijnen” blijven dan wel geblokkeerd.

De dokterswacht Friesland is een samenwerkingsverband tussen huisartsen uit de streek. Deelnemende artsen uit de streek Franeker zijn:

FRANEKER

 • De heer C. van Boven
 • De heer P.A. de Bruin
 • Mevrouw T.A.L. Polman
 • De heer K. Tanis
 • De heer Y. Wapstra
 • De heer F.P. Zwager

SEXBIERUM

 • De heer A. Brouwer
 • De heer W. Dupree