11 Apr | Inzamelactie groenafval Franekeradeel

Door Redactie Franeker.StreekMedia.nl op vrijdag, 11 april 2008 om 13:48

Franekeradeel - In de periode van 31 maart t/m 21 april 2008 wordt voor de 1ste keer dit jaar een inzamelactie voor groenafval gehouden in de gehele gemeente.

Hieronder staat vermeld wanneer en hoe u het groenafval kunt aanbieden.

Wat is groenafval
Als groenafval wordt geaccepteerd:
* takken en struiken e.d.;
* met een stamdiameter van maximaal 10 cm;
* en niet langer dan 4 meter;
* en maximaal 8 m³ per aansluiting;

groenafval.jpg

Aanbieden
Iedere dag wordt om 7.30 uur gestart met de inzameling. Het groenafval kan los worden aangeboden en het kleine groenafval zoveel mogelijk gebundeld (niet in zakken of dozen). Het groenafval moet worden aangeboden aan de openbare weg zodanig dat de vrachtauto erbij kan. Levert dit gevaarlijke situaties op dan kan in overleg worden besloten om het van het erf te halen, de vrachtauto moet wel op het erf kunnen komen.  De ingezamelde hoeveelheid wordt naar een composteerinrichting gebracht.

Aanmelden binnen de bebouwde kom
Deze inzamelactie staat los van de normale grofvuilroute. In tegenstelling tot het inzamelen van grofvuil hoeft het aanbieden van dit groenafval binnen de bebouwde kom niet telefonisch te worden gemeld; de gehele route wordt gereden.

Aanmelden buiten de bebouwde kom
Het aanbieden van het groenafval buiten de bebouwde kom moet telefonisch worden gemeld: telefoonnummer 0517 - 380427

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Uitvoering,
telefoonnummer 0517 - 380427.

Routes

De routes voor deze inzamelactie zijn als volgt

  • Maandag 31 maart 2008 de wijken van Franeker

Kaatsersbuurt / Sexbierumerplan

  • Woensdag 2 april 2008 binnen bebouwde kom van de dorpen

Pietersbierum / Sexbierum.

  • Vrijdag 4 april 2008 buiten de bebouwde kom van de dorpen en Franeker

Pietersbierum / Sexbierum en de Getswerderdyk van Franeker

  • Maandag 7 april 2008 de wijken van Franeker

Franeker Binnenstad / Bloemketerp / Wilhelminabuurt / Stationsbuurt / Industrieterrein-Oost / Industrieterrein-Zuid / Ten zuiden Leeuwarderweg en ten noorden Salverderweg / Bangabuurt / Schalsumerplan / Arkens en de straat Parallelweg / Tzummerweg / Langhuis / Harlingervaart

  • Woensdag 9 april 2008 binnen de bebouwde kom van de dorpen

Boer / Dongjum / Firdgum/ Ried / Tzummarum

  • Vrijdag 11 april 2008 buiten de bebouwde kom van de dorpen

Boer / Dongjum / Firdgum/ Ried / Tzummarum

  • Maandag 14 april 2008 de wijken van Franeker

Buurt ‘t War / Witzens / Buurt Oostwoudstraat / Buurt Parklaan / Harlingerweg / Vliet en Tuinen e.o. / Frisia / Professorenbuurt / Noorderbleek / H. van Saxenlaan / Industrieterrein West

  • Woensdag 16 april 2008 binnen de bebouwde kom van de dorpen

Achlum / Herbaijum / Hitzum / Peins / Schalsum / Tzum / Zweins

  • Vrijdag 18 april 2008 buiten de bebouwde kom van de dorpen en Franeker

Achlum / Herbaijum / Hitzum / Peins / Schalsum / Tzum / Zweins / en Franeker de wegen Salverderweg 63 t/m 71 / War / Harlingerweg / Kie / Kiesterzijl / Lutjelollum / Lutjelollumerweg / Hitzumerweg / Tzummerweg / Leeuwarderweg

  • Maandag 21 april 2008 binnen EN buiten de kom van de dorpen en wijk Franeker

Oosterbierum en Klooster-Lidlum en de wijk Hamburgerrak in Franeker.

Soortgelijk nieuws

Plaats een reactie