05 Mrt | Cliënten tevreden over Dienst Sociale Zaken

Door Redactie Franeker.StreekMedia.nl op woensdag, 5 maart 2008 om 09:30


Noordwest Friesland - De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân scoort goed. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek onder de klanten.

sociale zaken_1.gifIn oktober 2007 heeft er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de Wet Werk en Bijstand-cliënten van de Dienst. Er vindt iedere twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaats, zo ook in 2003 en 2005. De respons op dit onderzoek is verwerkt door de externe organisatie, die dit heeft vergeleken met de respons in 25 andere gemeenten in Nederland teneinde een goed beeld te krijgen hoe de Dienst funcioneert in verhouding tot andere sociale diensten in het land.

Er is zijn 500 enquêteformulieren de deur verzonden, waarvan 42% is teruggestuurd. Dit wordt door de vergelijkingsorganisatie gekwalificeerd als een goede respons. Het gemiddeld cijfer voor de dienstverlening door de Dienst komt uit op 7.5 tegen een landelijk gemiddelde van 7,1. In 2005 was het cijfer voor de Dienst 7,1 tegen 7,4 in 2003.

Uit de rapportage komt naar voren dat de cliënten tevreden tot zeer tevreden zijn over de dienstverlening met een gemiddeld cijfer van 6,5 tot 8,5. De stiptheid waarmee de uitkeringen worden uitbetaald krijgt de hoogste waardering. Clienten zijn over het algemeen tevreden over de medewerkers van de Dienst. Het is opvallend dat men minder dan in 2005 het gevoel heeft dat de medewerkers van de Dienst vooroordelen hebben over wat de klant kan en wil. Bovendien vinden cliënten dat zij minder vaak hetzelfde verhaal moeten vertellen. Op deze twee onderdelen “scoort” de Dienst aanmerkelijk beter dan het landelijk gemiddelde.

Soortgelijk nieuws

Plaats een reactie